Gibson Flying V (Duplicate)
Amazon logo
Reverb logo
Ebay logo