Tannoy PBM 8 II Passive Studio Monitor
Reverb logo
Ebay logo