Takamine G116
Reverb logo
Ebay logo
Takamine G116
CHECK PRICE ON
Reverb logo
Ebay logo