Faim Jazz Bass
Reverb logo
Ebay logo
Faim Jazz Bass
CHECK PRICE ON
Reverb logo
Ebay logo