Staytrem Wide bridge for Fender Bass VI

CHECK PRICE ON
Amazon logo
Reverb logo
Ebay logo
Staytrem Wide bridge for Fender Bass VI
Amazon logo
Reverb logo
Ebay logo
Staytrem Wide bridge for Fender Bass VI
CHECK PRICE ON
Amazon logo
Reverb logo
Ebay logo