Soldano 4x12 Slant Speaker Cabinet
Amazon logo
Reverb logo
Ebay logo