Höfner 500/1 Bass
Amazon logo
Reverb logo
Ebay logo
Höfner 500/1 Bass
CHECK PRICE ON
Amazon logo
Reverb logo
Ebay logo