Takamine TSF 48 C
Amazon logo
Reverb logo
Ebay logo
Takamine TSF 48 C
CHECK PRICE ON
Amazon logo
Reverb logo
Ebay logo