1967 Fender Telecaster
Amazon logo
Reverb logo
Ebay logo
1967 Fender Telecaster
CHECK PRICE ON
Amazon logo
Reverb logo
Ebay logo