Sennheiser SKM 5200-II
Amazon logo
Reverb logo
Ebay logo