1950's Gibson ES-125
Amazon logo
Reverb logo
Ebay logo