Angeltone Dynaplay prototype for Strat
Reverb logo
Ebay logo