Fostex RD-8
Amazon logo
Reverb logo
Ebay logo
Fostex RD-8
CHECK PRICE ON
Amazon logo
Reverb logo
Ebay logo