Yamaha FG700S Folk Acoustic Guitar Natural
Reverb logo
Ebay logo